hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact


Tinus

Utopia

Hij was een Rus uit Litouwen. Dat maakte een gesprek wel een beetje lastig. Gelukkig konden we ons behelpen met een soort Nederlands dialect, ook wel Duits genoemd. Dat wil zeggen, mijn speciale versie ervan en zijn Litouwse. Deze twee versies lagen wonderlijk genoeg zo dicht bij elkaar dat we konden communiceren.

‘Onze geleerden’ zei hij, ‘zullen daar binnenkort ook een oplossing voor hebben.’

Ik had even geen idee waar hij het over had, maar toen zag ik dat hij naar de achterkant van het traktaat keek dat ik hem had gegeven. Daar staat onder andere een tekst uit Spreuken: ‘soms lijkt een weg iemand recht in eigen ogen, maar het einde ervan voert naar de dood.’ Ik gokte en vroeg of de Sovjetgeleerden een oplossing zochten waardoor men niet meer dood zou gaan.

‘Ja, zei hij, ‘voor mij komt het waarschijnlijk te laat, maar mijn dochter zal waarschijnlijk niet sterven; hoewel zij zo haar twijfels hierover heeft.  De wetenschappers in de USSR weten bijna alles van het ontstaan van het leven.’

Ik vertelde hem dat ik die oplossing voor de dood al lang geleden had ontdekt. Daar keek hij toch wel even van op. Ik vertelde hem dat de Heere Jezus zegt: ‘wie in Mij gelooft zal leven, al is Hij gestorven. En ook: wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.

Hij keek me wat meewarig aan, zo van, ‘en dat geloof jij?’

Ik gaf hem een Russisch Johannesevangelie. Hij nam het aan en zei: ‘Dat is goed voor mijn dochter want die leest alles over geloofsdingen. Bij het afscheid zei ik dat het ook goed was voor hem om het te lezen. Dit gebeurde ongeveer 20 jaar geleden.

De laatste tijd moet ik nogal eens aan deze ontmoeting denken: Over de evolutietheorie en de gedachte dat de wetenschap bijna alles weet over het ontstaan van het leven. Ik houd van eenvoud. Simpel gezegd was er volgens de evolutietheorie eerst helemaal niets. Dat wat er niet was plofte miljoenen jaren geleden met een enorme knal uit elkaar. Het resultaat zouden we nu om ons heen zien in de natuur…

Vooraanstaande wetenschappers die zeggen Christen te zijn blijken ook in deze theorie te geloven. Kijk, dat verbaast me nou zo. Want dat zou betekenen dat miljoenen jaren voor Adam de dood al heerste. En dat kan niet want: Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Ik zei het al, ik houd het graag simpel!

Soms denk ik wel eens achteraf: ‘had ik dit of dat toen maar gezegd.’ Toen die Litouwse chauffeur zei dat de Sovjet geleerden bijna alles over het ontstaan van het leven wisten had ik hem misschien moeten vragen of ze wisten waar de dood vandaan kwam. Maar ja, daar dacht ik toen niet aan.

Christenen die in de evolutietheorie geloven, of ze het nu Intelligent Design noemen of niet, ‘weten’ zoveel van het ontstaan van het leven… Weten ze eigenlijk wel hoe het zit? Ik bedoel, waar de dood vandaan komt? En het Leven? Het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God geeft is het eeuwige leven in Jezus Christus.

Hopelijk hebben ze ook een dochter die daar over nadenkt en het hun eenvoudig uit kan leggen.