hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact

In 1958, ik was toen 14 jaar, kocht onze vader in Zeist een Bakkersbedrijf en we verhuisden er heen vanuit Goudriaan waar de zaak was over gedaan aan een andere bakker. De jaren die daarna volgden zijn niet de mooiste en de beste jaren van mijn leven. Ik ontwikkelde me als een ‘rotjochie’ al zullen mijn ouders dit nooit van mij hebben gezegd. Maar zo zie ik het zelf achteraf wel. Laten we het er maar op houden dat ik een ‘moeilijk jong’ was. In het bijzonder mijn moeder heeft veel verdriet van mij gehad, maar gelukkig doordat er twee personen in mijn leven kwamen veranderde alles. Het ging in stappen. Toen ik achttien was kwam Fija in mijn leven en daardoor veranderde er al veel ten goede, maar nog een paar jaren later kwam de Heere Jezus weer terug in mijn leven en dat veranderde alles. O nee, ik was niet meteen volmaakt, dat ben ik nu bijna vijftig jaar later nog steeds niet. Maar toen Hij in mijn leven kwam veranderde wel alles.

Het gebeurde op een vrijdagavond in Februari 1972. Ik was alleen thuis met de kinderen. Die lagen in bed en ik was alleen in de kamer en las in mijn bijbel. Het gekke is dat ik niet weet wat ik toen las; dat ben ik vergeten. Maar door wat ik las wist ik dat ik mij opnieuw aan de Heere moest wijden, eigenlijk net als vroeger mijn moeder voor mij had gebeden. Ik ging op mijn knieën voor de zwarte bank die in onze kamer stond. Een van de dingen die ik toe tegen God heb gezegd was: ‘Ik dank U dat de Heere Jezus voor mijn zonden is gestorven en dat U mij eeuwig leven hebt gegeven.’ Ook heb ik toen gezegd: ‘Heere, ik wil u volgen waar mij maar wilt hebbn; ik zal gaan waar U mij zendt.’

Er kwam geen stem uit de hemel en ook geen briefjes om me te vertellen wat ik moest doen. Wel een overstelpende rust en vrede. Dit werd de enige keer in mijn leven dat ik de kinderen alleen slapend thuis liet. Ik moest naar Fija toe die bij een lezing van Jan Kits was in Figi. Ik stond in de deuropening van de zaal en zag Fija zitten. Er was een stoel naast haar vrij. Ze was stomvebaasd en heel even ongerust omdat ik de kinderen alleen this had gelaten. Maar toen ze mij aankeek zag ze dat er iets was veranderd bij mij. Enkele minuten later was de lezing afgelopen en Fija stond op en nam me mee naar buiten. ‘Wat is er gebeurd’, vroeg ze mij, ‘je bent zo anders! Op de fiets, op weg naar huis vertelde ik het haar. Een paar dagen later heeft Fija ook haar leven helmaal aan de Heere overgegeven en dat was bepalend voor ons verdere leven.

In mijn hart is dankbaarheid dat de Heere mij helemaal kent. Hij weet wat ik kan en hoe ik het kan. En Hij geeft alle vrijheid om met Hem te leven; ook in mijn contacten met anderen. Dat is toch ook wat een ‘relatie’ inhoudt. Sommigen mensen denken, en ik weet dat omdat sommigen het hebben gezegd tegen mij, dat ik een bepaald geloof of een religie aanhang. Dit is absoluut niet waar! Ik heb een relatie met God. Hij is mijn Vader. O ja sommigen denken dat Hij een Vader is van alle mensen, maar dat is echt niet waar, helaas zou ik bijna zeggen. Door een persoonlijk geloof in de Heere jezus krijgen we een familierelatie met de Eeuwig God en wordt Hij onze Vader.

De eeuwige God wordt pas onze Vader als wij Zijn Zoon erkennen als Zijn Zoon die voor onze zonden stierf op het kruis. Als we dat geloven dan krijgen we een familierelatie met God. Dán wordt Hij onze Vader en dat betekent dat Hij ons van harte liefheeft en in alles voor ons zal zorgen. Het betekent niet dat we dan over een bed met rozen de wereld doorglijden tot we in de hemel zijn. O nee, we zullen net als alle andere mensen te maken krijgen met allerlei ‘rottoestanden’, vergeef me het woord, maar in die omstandigheden is Hij dan aanwezig en geeft ons innerlijke rust en vrede. Zo’n geweldige Vader hebben we dan waar geen aardse vader aan kan tippen.

Als het goed is kent een vader zijn kinderen en zoekt het beste voor hen. De Vader in de hemel kent zijn kinderen door en door. Hij houdt rekening met karakter, en (on)mogelijkheden van Zijn kind. En dat bedoel ik nou te zeggen: we hoeven niemand te kopieren we mogen helemaal onszelf zijn, en wat er veranderd zou moeten worden in ons dat doet Hij door het leven heen.

Voorbeeld: De weinigen die mij nog van 50 jaar geleden kennen weten dat ik een verschrikkelijke driftkikker was, maar dat ben ik al 30 jaar niet meer. Dat heeft mijn Vader in mij bewerkt en veranderd.

Waarom zou je nu de Heere Jezus niet aannemen als je Verlosser die voor je stierf en weer opstond uit de dood. Hij geeft eeuwig leven!