hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact


Tinus

Tom, Elly en Daniël


Toen de €uro nog niet bestond gebruikte ik de plastic kokertjes waar de filmpjes van mijn camera in zaten, voor het buitenlandse muntgeld. Ik had er ongeveer twintig met etiketjes waar op stond wat er in zat. Elke keer als ik een grens passeerde ‘ververste’ ik mijn portemonnee.

Behalve voor oost Europa heb ik nu nog kokertjes voor Engeland, Zweden en Denemarken. Deze landen houden nog vast aan hun eigen munteenheid.

Mijn filmpjestoestel is ongeveer in dezelfde tijd dat de €uro kwam verwisseld voor een digitaal exemplaar. Wonderlijk dat de komst van de €uro gelijk viel met de komst van die digitale camera.

Zit hier iets achter?


Een paar jaar geleden kwam Elly in ons leven, ze kwam tegelijk met Tom. Hadden we vroeger stapels wegenkaarten in de cabine, nu is dat verleden tijd. Tom zorgt ervoor dat we alleen maar de plaatsnaam en de straat hoeven in te toetsen en de prettige stem van Elly – zo noemen we de dame in het kastje – praat ons de hele reis bij zodat we feilloos op de plek van bestemming aankomen.

Opnieuw: wonderlijk dat ook GPS kwam in dezelfde periode.

€uro, digitale camera, en GPS met Tom en Elly.


Ik wil niet zeggen dat dit allemaal een rechtstreekse vervulling is van wat Daniël profeteerde. Maar het zit er dichtbij! Zeker als we de King James Version (vergelijkbaar met onze Statenvertaling) lezen: ‘Many will travel to and fro and knowledge shall increase’. (Velen zullen overal heen reizen en de kennis zal vermeerderen.) 4:4b


Daniël wist meer dan 2000 jaar geleden al dat we in het ‘eind van de tijd’ ‘mobiel’ zouden zijn. We zouden meer reizen en de kennis zou toenemen. Leefde men vroeger in zijn eigen kleine, beperkte territoriumpje; nu wordt internationaal kennis bij kennis gevoegd. Het is alsof we terug zijn in de tijd van vóór ‘Babel’. Wat toen verhinderd werd door de spraakverwarring, namelijk dat ‘niets voor hen onuitvoerbaar zou zijn’ (Genesis 11:6b) wordt nu mogelijk doordat we elkaar bezoeken en elkaar kunnen verstaan.


Dat ik, ondanks de eenheid van Europa tóch nog verschillende kokertjes met geld heb, had Daniël ook al gezien toen hij schreef dat het herstelde Romeinse Rijk, waar we nu de contouren van kunnen zien, te vergelijken zou zijn met een mengsel van modder en ijzer. Dat mengt zich niet met elkaar. (2:41-43)


Daniël zag ook dat dit rijk werd voorgesteld als een vreselijk schrikwekkend beest. (7:7)

Dat is de toekomst van Europa, een goddeloos, nee, een Godevijandig rijk. Ook dát zien we in onze dagen ontstaan. Denk maar aan die actie die er in het Europees Parlement was om het Scheppingsonderwijs te verbieden. Denk ook aan het negeren van het christelijke verleden van Europa


Gelukkig hebben we niet alleen Tom en Elly. We hebben ook Daniël en de andere profeten. De Persoon die tot Daniël sprak, spreekt ook nu nog door zijn Woord en om de juiste koers te houden is het van levensbelang om goed naar Hem te luisteren.


Hier beneden verandert alles telkens en voortdurend. Tom wil me steeds een update verkopen en Elly vertelt me van tijd tot tijd dat het kaartenmateriaal op de software is verouderd.

Zijn Woord houdt eeuwig stand.