hier is Tinus!

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft  opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16

Bezoekers nu

Bezoekers totaal

zaten


Home Wie ben ik Onoverzichtelijke bocht Zijn Naam Cursief Eerste hulp Maarten In vogelvlucht Links Contact


Tinus

Openbaar vervoer


Een definitie: Het openbaar vervoer vertrekt van een plaats waar je niet bent, op een tijd die je niet past; gaat naar een plek waar je niet moet zijn. Opgesloten in één ruimte met vreemde mensen die ook bijna allemaal onderweg zijn naar een plek waar ze niet naar toe willen.

Een taxi is de positieve uitzondering van O.V. tenminste als je niet in zo ‘n collectief geval zit want die rijdt meestal via de kortste omweg en ben je zelf de laatste op de route…

Toch leerde ik iets van het OV.

De chauffeur van een trolleybus gaf aan dat hij linksaf wilde. Ik reed er achter en in een flits zag ik dat de bovenleiding daar geen aftakking had naar links. De chauffeur wilde een straat te vroeg afslaan. Gelukkig zag hij dat ook… alleen nét iéts te laat. Met een knal schoten de twee stroomafnemers van de bovenleiding af. De chauffeur was meteen weer alert, hij liet de bus uitrijden terwijl hij scherp naar rechts stuurde om weer dicht bij de bovenleiding te komen. Hij stopte en kwam de bus uit, liep naar de achterkant waar hij knielde. Hij haalde een lange stok met een haak onder de bus vandaan waarmee hij de stroomafnemers weer onder de bovenleidingen draaide. Daarna ging hij nog een keer door de knieën om de stok weer op te bergen waarna hij achter het stuur kroop en weer verder reed.

Dit was wat hiervan mij bijbleef: De gelovige heeft ook twee ‘stroomafnemers’ Onze kracht komt van Boven. Door Bijbellezen (luisteren naar God) en het gebed (spreken met Hem). Als gelovigen hebben we ook de vrijheid om zelf 'onze weg' te bepalen. God geeft die vrijheid niet om voor onszelf te leven maar om God er mee te dienen. Met alle ingecalculeerde risico’s van dien.

Als we een verkeerde weg inslaan, verliezen we het contact met Boven. Bidden gaat dan niet goed meer en de Bijbel heeft ons minder of zelfs niets meer te zeggen. De oplossing: Net als de chauffeur op de knieën gaan. Hij om de stok te pakken, wij om de zonde te belijden; eenvoudig te erkennen dat we fout waren. De Bijbel zegt: Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9) Als we oprecht onze zonden hebben beleden, dan is ‘het contact’ met Boven weer hersteld. Dan mogen we nog eens knielen. De chauffeur om de stok weer op te bergen, wij om de Heer te danken voor zijn grote genade in Christus. Zo mogen we steeds met Hem verder gaan op onze route totdat we bij de Remise in de hemel aankomen.